Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản và Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực TS.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Sau hơn hai năm triển khai Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, có một số nội dung cần xem xét, rà soát điều chỉnh bảo đảm tính khả thi, tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa theo tinh thần cải cách hành chính, phù hợp với một số luật mới được ban hành và triển khai Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Bên cạnh đó. ngày 13/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10 Khóa 14, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, theo đó có một số quy định thay đổi so với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 vì vậy Nghị định quy định về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản cần thiết phải thay đổi để phù hợp với quy định của Luật và khắc phục một số khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế của Nghị định hiện hành và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, đảm bảo giảm thiểu được các vi phạm một cách hiệu quả hơn. Dự thảo của 2 Nghị định nói trên kèm theo tờ trình xin xem tại file gắn kèm:

- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP

- Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Đây là hai dự thảo quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến, XNK và tiêu thụ nội địa của toàn ngành thủy sản. Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của các DN, VP Hiệp hội rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các DN và các anh chị trong mạng lưới VĐCS và các DN Hội viên về dự thảo nói trên về địa chỉ Ms Hoàng Yến - email: hoangyen@vasep.com.vn  trước 17h ngày 27/7/2021 để VP kịp tập hợp ý kiến gửi Tổng cục Thủy sản kịp thời.

            Trân trọng cảm ơn và

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM