Dự thảo đề cương nghị định Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà

Căn cứ Luật Điện lực năm 2004; Luật số 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số   ngày   năm 2024 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà

DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG NGHỊ ĐỊNH >>

 

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM