Góp ý hai Dự thảo NĐ liên quan đến Tài nguyên nước

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Các Dự thảo quy định về kê khaiđăng kýcấp phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác tài nguyên nước; giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; điều kiện kinh doanh dịch vụ tài nguyên nước; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; ngưỡng khai thác nước và biện pháp cấmhạn chế khai thác nước; cung cấp thông tin hạch toán tài nguyên nước, cho cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; quan trắc tài nguyên nước, chất lượng nguồn nước… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước, đặc biệt là các DN đang sử dụng nguồn nước do DN tự khai thác, xử lý (như nguồn nước giếng khoan,…)

Chi tiết xin xem tài liệu gắn kèm:

- Tờ trình của Bộ TNMT về việc ban hành Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Tờ trình của Bộ TNMT về việc ban hành Dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

 

Để đảm bảo việc việc ban hành dự thảo trên phù hợp với thực tiễn hoạt động SX, KD của DN, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, VP Hiệp hội rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các DN và các anh chị trong mạng lưới VĐCS về 2 dự thảo nói trên trước 12h ngày 19/01/2024 về địa chỉ Ms Hoàng Yến –email: hoangyen@vasep.com.vn.

 

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự phối hợp của các anh chị

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM