Góp ý văn bản

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Theo chương trình sửa đổi các luật thuế trong năm 2024, dự án luật thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (diễn ra vào tháng 5/2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (diễn ra vào tháng 10/2024).

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Nhằm tổng hợp các quy định của Việt Nam, quy định mới của Liên minh Châu Âu về đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm thuỷ sản của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này, đồng khắc phục các khuyến cáo đã được Đoàn thanh tra EU phát hiện trong chuyến thanh tra tháng 6/2023 đối với hệ thống kiểm soát trong toàn chuỗi ngày 19/7/2023, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQPM) đã soạn thảo dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)” (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và đang lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và các đối tượng chịu tác động.

Hiện tại, Bộ LĐTBXH đang dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và các đối tượng chịu tác động.

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và các đối tượng chịu tác động.

Để tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, những vấn đề không còn phù hợp với thực tiễn do quy định trong các thông tư, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 1045/TTg-PL ngày 07/11/2022 yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó có Bộ NNPTNT) về việc rà soát vướng mắc của các thông tư.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định cách xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là dự thảo) để lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và các đối tượng chịu tác động.

Hiện nay, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) dự kiến tổ chức cuộc họp vào ngày 8/11/2022 về việc góp ý cho Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo) để lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và các đối tượng chịu tác động.  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM