Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự án Luật sửa đổi, bỏ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 14h00, Thứ Sáu, ngày 01/3/2024.

Địa điểm:  Nhà khách Quốc hội, số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Thường trực Ủy ban KH, CN&MT trân trọng kính mời đại diện quý Cơ quan đến tham dự và phát biểu ý kiến.

Trân trọng đề nghị quý Đại biểu khẳng định sự tham dự Hội thảo trước ngày 26/02/2024 qua Đ/c Phạm Thanh Nhàn, Vụ KH, CN&MT, Văn phòng Quốc hội, điện thoai: 0966 979295, email: phamthanhnhan@quochoi.vn

Trân trọng cảm ơn!

GIẤY MỜI HỘI THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

TỜ TRÌNH DỰ ÁN LUẬT SAU THẨM ĐỊNH

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM