Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Huy Nam
Công ty TNHH Huy Nam
HUY NAM SEAFOODS CO.,LTD
Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, Kiên Giang
Kiên Giang
Chế biến và xuất khẩu thủy sản: Tôm, cá biển, cá ngừ, mực-bạch tuộc, nhuyễn thể 2 mảnh, cá nước ngọt đông lạnh, hàng khô, thực phẩm phối chế, surimi và sản phẩm khác..
+84 29 7361 6128
info@huynam.net; vinhnn@huynam.net
www.huynam.net
DL 344
HACCP, ISO 9001:2008, BRC, HALAL
Tôm, cá biển, cá ngừ, mực-bạch tuộc, nhuyễn thể 2 mảnh, cá nước ngọt đông lạnh, hàng khô, thực phẩm phối chế, surimi và sản phẩm khác...