Truyền thông về IUU

(vasep.com.vn) Chương trình IUU của VASEP được phát động và thành lập từ tháng 9/2017 - khi EU cảnh báo Thẻ vàng IUU đối với Việt Nam. Từ năm 2017 đến nay, nhiều hoạt động của Chương trình đã triển khai hiệu quả và được sự ghi nhận của Bộ NNPTNT, Tổng cục Thủy sản, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Sở NNPTNT các tỉnh,...và các DN thành viên của Chương trình.

Tổng cục Thủy sản, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam và VASEP đồng hành phát hành 2 video với mục đích tuyên truyền cho các chủ tàu và ngư dân về việc tuân thủ thực hiện quy định chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và nhận thức về việc không sử dụng lao động chưa thành niên trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

Tổng cục Thủy sản, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam và VASEP đồng hành phát hành 2 video với mục đích tuyên truyền cho các chủ tàu và ngư dân về việc tuân thủ thực hiện quy định chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và nhận thức về việc không sử dụng lao động chưa thành niên trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

(vasep.com.vn) Thực hiện kế hoạch hành động Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khắc phục Thẻ vàng IUU của Ủy ban Châu Âu đối với Việt Nam và hướng tới xây dựng Nghề cá bền vững, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT) và Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã triển khai hoạt động đồng hành, tuyên truyền cho ngư dân dưới hình thức clip tuyên truyền ngắn để ngư dân thực hiện tốt Luật Thủy sản 2017, khắc phục Thẻ vàng IUU. Nội dung clip là những quy định tối thiểu mà mỗi chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ khi ra khơi.

Các quy định, nội dung chủ tàu cá và ngư dân cần lưu ý về lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản.

(vasep.com.vn) Các nội dung doanh nghiệp hải sản và đại lý thu gom nguyên liệu hải sản cần thực hiện gồm:

(vasep.com.vn) Thực hiện kế hoạch hành động Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khắc phục Thẻ vàng IUU của Ủy ban Châu Âu đối với Việt Nam và hướng tới xây dựng Nghề cá bền vững, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT) và Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã triển khai hoạt động đồng hành, tuyên truyền cho ngư dân dưới hình thức tờ rơi tuyên truyền để ngư dân thực hiện tốt Luật Thủy sản 2017, khắc phục Thẻ vàng IUU. Nội dung tờ rơi là những quy định tối thiểu mà mỗi chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ khi ra khơi.