Infographic

(vasep.com.vn) Tháng 8/2023, kim ngạch XK cá ngừ của Việt Nam đạt mức cao nhất kể từ đầu năm nay. Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá ngừ đạt 545 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ. XK sang các thị trường chính nhìn chung vẫn chưa thực sự khả quan.

(vasep.com.vn) Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tiếp tục sụt trong tháng 8/2023, tuy nhiên đây là mức giá trị cao nhất kể từ đầu năm. Do đó, tính lũy kế 8 tháng đầu năm kim ngạch XK vẫn giảm 25%, đạt 5,8 tỷ USD. So với cùng kỳ, XK các nhóm mặt hàng đều giảm so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, XK cá tra Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay đạt 1 tỷ USD, giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái. XK cá traViệt Nam sang các thị trường chính phần lớn đều giảm, trừ thị trường Anh ghi nhận tăng nhẹ.

(vasep.com.vn) XK nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam tiếp tục sụt giảm trong tháng 7/2023. Do đó, tính lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, kim ngạch XK của mặt hàng này giảm 11%, đạt 76 triệu USD.

(vasep.com.vn) Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, XK mực và bạch tuộc của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay đạt 350 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. XK mực, bạch tuộc của Việt Nam sang các thị trường chính phần lớn đều giảm, trừ Nhật Bản ghi nhận tăng nhẹ.

Tháng 7/2023, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt hơn 320 triệu USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức sụt giảm 16% trong tháng 7 là mức giảm thấp nhất kể từ đầu năm nay. Lũy kế 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm đạt 1,9 tỷ USD, giảm 30% so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu hải sản của Việt Nam trong tháng 7 vẫn tiếp tục sụt giảm. Tính lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, XK hải sản của Việt Nam đạt 2 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số các thị trường NK hải sản lớn nhất của Việt Nam, Nhật Bản là nước duy nhất có sự tăng trưởng nhẹ về giá trị trong giai đoạn này.

(vasep.com.vn) 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam vẫn thấp hơn 28% so với cùng kỳ, đạt 458 triệu USD. Nhu cầu nhu cầu thấp và sức mua tại một số thị trường chính vẫn thấp đã ảnh hưởng tới XK cá ngừ của Việt Nam. Bên cạnh đó, giá cá ngừ nguyên liệu vẫn ở mức cao đã đẩy giá sản phẩm cuối cùng tăng khiến cho nhu cầu tiêu thụ càng khó phục hồi nhất là trong bối cảnh kinh tế như hiện nay.

(vasep.com.vn) Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn tiếp tục sụt giảm trong tháng 7/2023. Do đó, tính lũy kế 7 tháng đầu năm, kim ngạch XK giảm 26%, đạt 4,9 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2022, XK các nhóm mặt hàng của Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ

(vasep.com.vn) XK nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam tiếp tục sụt giảm trong tháng 6/2023. Do đó, tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch XK của ngành hàng giảm 10%, đạt 66 triệu USD.

(vasep.com.vn) Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, XK mực và bạch tuộc của Việt Nam liên tục sụt giảm trong quý II/2023. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch XK của ngành hàng này đạt 292 triệu USD, giảm 15%. XK mực, bạch tuộc của Việt Nam sang các thị trường chính phần lớn đều giảm, trừ Nhật Bản.

(vasep.com.vn) 6 tháng đầu năm 2023, XK tôm Việt Nam đạt 1,5 tỷ USD, giảm 32% so với cùng kỳ. Nhu cầu thị trường, giá tôm nguyên liệu và giá XK đều đi xuống, lạm phát tăng, cạnh tranh mạnh với các nguồn cung đối thủ khiến XK tôm của nước ta gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu năm nay.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 đạt 382 triệu USD, giảm 31%. XK các sản phẩm cá ngừ tươi và đông lạnh mã HS03 của Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ, trong khi đó XK cá ngừ chế biến và đóng hộp tăng.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu hải sản của Việt Nam trong tháng 6 vẫn tiếp tục sụt giảm. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, XK hải sản của Việt Nam đạt 1,7 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số các thị trường NK hải sản lớn nhất của Việt Nam, Nhật Bản là nước duy nhất có sự tăng trưởng về giá trị trong giai đoạn này, tuy nhiên mức tăng không nhiều.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu cá tra Việt Nam tháng 6/2023 đạt 143 triệu USD, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế XK cá tra 6 tháng đầu năm đtạ 873 triệu USD, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2022.