Infographic

(vasep.com.vn) 11 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt 948 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Mỹ, Canada, Nhật Bản, Israel và Arập Xêut là 5 thị trường NK chính cá ngừ của Việt Nam. Xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường này hầu hết đều tăng so với cùng kỳ, trừ Israel.

(vasep.com.vn) 11 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hải sản của Việt Nam đạt 4,4 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ. Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc & Hồng Kông, Hàn Quốc và Thái Lan là 5 thị trường NK hải sản lớn nhất của Việt Nam. So với cùng kỳ, XK hải sản của Việt Nam sang cả 5 thị trường này đều tăng.

(vasep.com.vn) Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tháng 11/2022, giá trị XK tôm Việt Nam tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2021, giảm 18% đạt gần 300 triệu USD. Lũy kế 11 tháng của năm 2022, XK tôm đạt trên 4 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) 11 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thuỷ sản đạt hơn 10,2 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021. XK các nhóm mặt hàng của Việt Nam trong giai đoạn này đều tăng so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu cá tra 11 tháng đầu năm đạt gần 2,3 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi tăng liên tục trong 10 tháng, tới tháng 11, XK cá tra đã giảm 20% so với cùng kỳ. Trung Quốc và Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng chi phối với doanh số lần lượt là 632 triệu USD và 531 triệu USD trong 11 tháng qua.

(vasep.com.vn) 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch XK cá ngừ đạt hơn 884 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2021. Mỹ, Canada, Nhật Bản, Israel và Ảrập Xêut là 5 thị trường NK cá ngừ lớn nhất của Việt Nam

(vasep.com.vn) 10 tháng đầu năm 2022, XK hải sản của Việt Nam đạt 3,9 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, XK các nhóm hàng hải sản của Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ, trừ các sản phẩm nhuyễn thể khác.

(vasep.com.vn) Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tháng 10/2022, giá trị XK tôm Việt Nam ghi nhận giảm so với cùng kỳ năm 2021, giảm 16% đạt 360 triệu USD. Đây là tháng thứ ba, kể từ đầu năm nay, XK tôm ghi nhận giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, tháng 6 và 7, XK tôm giảm lần lượt 1% và 13%.

(vasep.com.vn) Tháng 10/2022, xuất khẩu thuỷ sản đạt gần 907 triệu USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 5% so với tháng 9 trước. Tính lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, XK thuỷ sản của Việt Nam đạt hơn 9,4 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Tính đến hết tháng 10/2022, XK cá tra Việt Nam đạt 2,1 tỷ USD, trong đó, cá tra phile/cắt khúc đông lạnh chiếm 86%, cá tra chế biến GTGT chiếm 2%. Thị trường Trung Quốc & HK dẫn đầu NK cá tra Việt Nam, chiếm gần 30%, tiếp đến là Mỹ, chiếm 24%.

(vasep.com.vn) Tháng 9/2022, XK tôm Việt Nam đạt 349 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm, giá trị XK đạt 3,4 tỷ, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Theo thống kê hải quan, 9 tháng đầu năm 2022, XK cá tra đã thu về gần 2 tỷ USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm 2021. Top 4 thị trường lớn nhất gồm Trung Quốc, Mỹ, Mexico và Brazil, chiếm gần 60% giá trị XK cá tra với gần 1,2 tỷ USD. Trừ Nga bị giảm 4% NK cá tra Việt Nam do ảnh hưởng của xung đột quân sự Ukraine, tất các các thị trường đều tăng mạnh kim ngạch NK trong 3 quý đầu năm nay.

(vassep.com.vn) Tháng 9/2022, xuất khẩu cá ngừ đạt hơn 78 triệu USD. Con số này mặc dù vẫn tăng 54% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng lại thấp 15% hơn so với tháng 8 trước đó. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, XK cá ngừ của Việt Nam đạt gần 808 triệu USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, XK cá ngừ vẫn tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng giá trị XK có xu hướng giảm dần qua từng tháng.

(vasep.com.vn) 9 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm hải sản của Việt Nam đạt 3,4 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021.

(vasep.com.vn) Tháng 9/2022, xuất khẩu thuỷ sản đạt gần 863 triệu USD, tăng 38so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, con số này thấp hơn 14% so với tháng 8 trước đó. Tính đến hết quý III/2022, XK thuỷ sản của Việt Nam đã vượt mốc 8,5 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.