Infographic

(vasep.com.vn) Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tháng 2/2024 giảm, tuy nhiên nhờ sự tăng trưởng tốt trong tháng 1 nên tính lũy kế 2 tháng đầu năm XK cá ngừ vẫn tăng 21%, đạt 131 triệu USD. XK cá ngừ sang các thị trường chính vẫn tăng so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tháng 2/2024 kim ngạch XK cá tra đạt hơn 90 triệu USD, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái.Lũy kế XK cá tra tính đến hết tháng 2/2024 sang các thị trường vẫn tăng 6% so với cùng kỳ và đạt 255 triệu USD. Nhìn chung giá trị XK cá tra sang hầu hết các thị trường đều sụt giảm.

(vasep.com.vn) Tháng 2/2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên tính lũy kế 2 tháng đầu năm, XK thủy sản vẫn tăng 13%, đạt hơn 1,2 tỷ USD. XK sang các thị trường chính đều tăng so vơi cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu mực và bạch tuộc của Việt Nam đã phục hồi. Nhìn chung, XK nhóm mặt hàng này sang các thị trường chính đều tăng so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu surimi của Việt Nam tháng đã có có sự tăng trưởng khả quan trong tháng đầu năm 2024. Kim ngạch XK đạt 26 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2023.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam tháng 1/2024 đạt 10 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, XK các nhóm sản phẩm đều tăng so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Tháng 1/2024, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, tăng 58% đạt 79 triệu USD. XK cả hai nhóm mặt hàng cá ngừ hiện đều tăng so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu tôm Việt Nam tháng 1/2024 đạt 242 triệu USD, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoại trừ việc năm 2023 Tết Nguyên đán rơi vào tháng 1, nếu so sánh với cùng kỳ những năm trước đó, doanh số XK tôm tháng 1/2024 vẫn là một tín hiệu tích cực khởi đầu cho XK tôm năm 2024.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu cá tra Việt Nam trong tháng đầu năm 2024 đón “sóng” tăng trưởng từ hầu hết các thị trường chính. Tháng 1/2024, XK cá tra Việt Nam đạt 165 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó các thị trường chính tiêu thụ nhiều nhất cá tra đều ghi nhận tăng trưởng dương như Mỹ, Trung Quốc & HK, EU, CPTPP,...

(vasep.com.vn) Tháng đầu năm 2024, XK hải sản của Việt Nam đã tăng trở lại với mức tăng 48% so với cùng kỳ. Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, EU, Trung Quốc & HK và Thái Lan là 6 thị trường NK nhiều nhất hải sản của Việt Nam trong giai đoạn này.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tháng 1/2024 tăng 64% so với cùng kỳ năm 2023. XK các mặt hàng đều tăng.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu mực và bạch tuộc của Việt Nam năm 2023 đạt 660 triệu USD, giảm 18%. Các thị trường NK mực và bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hokong, Thái Lan, EU và Mỹ.

(vasep.com.vn) Năm 2023, XK chả cá và surimi của Việt Nam liên tục sụt giảm. Tính cả năm 2023, XK nhóm sản phẩm này đạt 300 triệu USD, giảm 28% so với năm 2022.

(vasep.com.vn) Năm 2023, xuất khẩu nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam đạt 126 triệu USD, giảm 12%. XK sang các thị trường chính nhìn chung vẫn thấp hơn so với năm 2022.

(vasep.com.vn) Kết thúc năm 2023, XK tôm Việt Nam đạt 3,4 tỷ USD, giảm 22% so với năm 2022. Con số xuất khẩu giảm phản ánh một năm ngành tôm Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức.