Infographic

(vasep.com.vn) Sau khi tăng nóng từ 39-62% trong 4 tháng đầu năm, từ tháng 5, XK thuỷ sản đã có dấu hiệu hạ nhiệt, tăng trưởng chậm lại. Theo đó, theo đó XK tăng 34% trong tháng 5 và tăng 18% trong tháng 6. Sang tháng 7, XK thuỷ sản tiếp tục chững lại với giá trị XK 970 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 4% so với tháng 6/2022. Luỹ kế 7 tháng đầu năm, XK thuỷ sản đạt gần 6,7 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021.

(vasep.com.vn) Liên tục trong 4 tháng trở lại đây, XK cá ngừ của Việt Nam tăng trưởng cao liên tục. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt 553 triệu USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường chính hầu hết đều tăng trưởng tốt.

(vasep.com.vn) 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm hải sản của Việt Nam đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện xuất khẩu hải sản chiếm 35% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.

(vasep.com.vn) Tháng 6 là tháng đầu tiên trong năm nay, XK tôm ghi nhận tăng trưởng âm, sau khi liên tục tăng trưởng dương 2 con số trong 5 tháng trước đó. Tháng 6, giá trị XK tôm giảm nhẹ 1% đạt gần 416 triệu USD. Lũy kế 6 tháng, XK tôm đạt 2,3 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2022 đạt 5,7 tỷ USD, tăng 39% so cùng kỳ năm 2021.

(vasep.com.vn) Tháng 5/2022, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt 94 triệu USD, tăng 43% so với tháng 5/2021. Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt 462 triệu USD, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Tháng 5/2022, tổng xuất khẩu các sản phẩm hải sản của Việt Nam đạt gần 358 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021. 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm này đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện xuất khẩu hải sản chiếm 35% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.

(vasep.com.vn) Tháng 5/2022, kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 457 triệu USD, tăng 31% so với tháng 5/2021. Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 1,9 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu thuỷ sản 5 tháng đầu năm 2022 đạt trên 4,7 tỷ USD, tăng 44% so cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch XK thuỷ sản sang tất cả các thị trường chính đều bứt phá với tăng trưởng 2 con số, tăng từ 16 – 90% so với cùng kỳ năm 2021.

(vasep.com.vn) Tháng 4/2022, tổng xuất khẩu các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đạt 108 triệu USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021. 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm này đạt gần 368 triệu USD, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu tôm Việt Nam tháng 4/2022 đạt hơn 442 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 1,4 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tôm 4 tháng đầu năm nay đạt kỷ lục so với cùng kỳ các năm trước đó.

(vasep.com.vn) Bốn tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 3,7 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu thủy sản tính tới tháng 4 năm nay đạt cao nhất so với cùng kỳ các năm trước đó. Kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường chính đều đạt tăng trưởng dương.

(vasep.com.vn) Tháng 4/2022, tổng xuất khẩu các sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam đạt gần 377 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021. 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm này đạt trên 1,3 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện xuất khẩu hải sản chiếm 35% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.

(vasep.com.vn) Quý I/2022, xuất khẩu (XK) cá ngừ của Việt Nam tăng trưởng liên tục với mức tăng trưởng bình quân đạt 74%. Luỹ kế 3 tháng đầu năm giá trị XK đạt 259 triệu USD, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức cao nhất trong 5 năm qua, cao gấp gần 2 lần so với quý I/2019, thời điểm trước khi xẩy ra đại dịch Covid-19.

(vasep.com.vn) Tháng 3/2022, tổng xuất khẩu các sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam đạt trên 355 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021. 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm này đạt trên 920 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện xuất khẩu hải sản chiếm 36% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.