Thị trường Bangladesh

(vasep.vn.com) Bản đồ thủy sản thế giới của Rabobank cho thấy 55 luồng thương mại thủy sản, mỗi luồng trị giá trên 400 triệu USD mỗi năm và thêm 19 luồng thương mại trị giá trên 200 triệu USD,cho thấy tính toàn cầu và sự đa dạng của thương mại thủy sản. Gorijan Nikolik, nhà phân tích thủy sản cho biết thủy sản đang hồi phục một cách mạnh mẽ sau đại dịch 2021.

Nhiều năm qua, Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những địa phương có nhiều vụ tàu cá vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

(vasep.com.vn) Nuôi trồng thủy sản là ngành đóng góp lớn vào an ninh lương thực, nguồn thu ngoại tệ và đóng một vai trò quyết định trong nền kinh tế Bangladesh. Trong năm tài chính 2018-19, Bangladesh kiếm được 505,58 triệu USD nhờ xuất khẩu 73.171,31 tấn thủy sản, chiếm 1,23% tổng thu nhập xuất khẩu của đất nước. Tôm đóng góp tới 75,8% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản và chiếm 45,6% khôi lượng thủy sản xuất khẩu.