DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XUẤT KHẨU SANG CÁC THỊ TRƯỜNG

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XUẤT KHẨU SANG CÁC THỊ TRƯỜNG

 Thị trường Argentina   (Cập nhật đến tháng 5/2013)

Thị trường Brazil (Cập nhật đến tháng 3/2013)

Danh sách các DN XK vào thị trường Canada đăng ký  theo thỏa thuận (Năm 2011)

- Thị trường Châu Âu (EU) (Cập nhật đến tháng 10/2013)

- Thị trường Hàn Quốc (Cập nhật đến tháng 9/2013)

- Liên minh thuế quan (Liên bang Nga, Kazakhastan và Belarus) (Cập nhật đến tháng 4/2012)

- Danh sách DN XK đủ điều kiện đảm bảo ATTP (theo thông báo của TCHQ) (Cập nhật đến tháng 10/2013)

Thị trường Trung Quốc (Cập nhật đến tháng 8/2013)

Danh sách doanh nghiệp đang đề nghị Cơ quan thẩm quyền El Salvado công nhận (Năm 2010)

Theo dòng sự kiện

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM