[Video] Những quy định tối thiểu mà mỗi chủ tàu và ngư dân cần ghi nhớ khi ra khơi