[Video] Các quy định chủ tàu và ngư dân cần ghi nhớ trước khi ra khơi và cập cảng