[Video] 100% tàu cá của Sóc Trăng không vi phạm khai thác hải sản

100% phương tiện tham gia đánh bắt ở tỉnh Sóc Trăng có đánh dấu, ghi nhật ký, trên 50% tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tính đến thời điểm này, địa phương chưa phát hiện tàu cá nào vi phạm theo khuyến nghị của EC.