[Video] Công bố và ra mắt Ban Điều hành chương trình Doanh nghiệp hải sản chống khai thác IUU

Ngày 25/9/2017, tại Hội nghị "Doanh nghiệp hải sản cam kết chống khai thác IUU", các DN hải sản đã nhất trí bầu Ban Điều hành chương trình chống khai thác IUU gồm 10 lãnh đạo đại diện của 10 DN hải sản.