[Video] "Máy thở" cho nền kinh tế

Châu Âu 590 tỷ USD. Nhật 1000 tỷ USD. đến Mỹ 2.300 tỷ USD. Liên tiếp các gói hỗ trợ khổng lồ lên đến 20% GDP. 300 nghìn tỷ đồng giảm lãi suất, giãn nợ. 62 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn. 180 nghìn tỷ đồng giãn hoãn thuế. Chính phủ Việt Nam liên tiếp tung các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Liệu các gói hỗ trợ có như “máy thở” vực dậy các nền kinh tế?