Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI
SEA MINH HAI/ SEAPRODEX MINH HAI
Km 2231, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu
BẠC LIÊU
Chế biến, Xuất khẩu
84 291 3846810
84 291 3846706
seamh@seaminhhai.com; ntnhan@seaminhhai.com
www.seaminhhai.com
DL 204, DL 374, DL 713, DL78
HACCP, BRC, ISO 9001: 2008, ACC, FRIEND OF THE SEA (FOS)
Tôm đông lạnh