Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Thủy sản MeKong
Công ty Cổ phần Thủy sản MeKong
MEKONGFISH CO
Lô 24, KCN Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
CẦN THƠ
HV CHÍNH THỨC
84 292 3841294/ 3841990/ 3842027/ 3841560
84 292 3841192/ 3843236
sale@mekongfish.vn; info@mekongfish.vn; phanthaotien.work@gmail.com; lhm@mekongfish.vn; henry.luong
www.mekongfish.vn
DL 183
HACCP, HALAL, VIETGAP
Cá tra phile, Cá tra nguyên con bỏ đầu,cá tra tẩm bột, cá tra