Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍ CÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍ CÔNG
CHI CONG JSC
Lô C2, KCN Bình Hòa, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
An Giang
Chế biến, Xuất khẩu
+84296.3952774
+84296.3957.463
kinhdoanh@chicong.com.vn; lamduhung@gmail.com; ngocthuy.kinhdoanh@gmail.com
www.chicong.com.vn
ISO 9001:2015
Thiết bị chế biến cá Fille, chế biến chả, thiết bị vệ sinh công nghiệp, hện thống băng tải nhập hàng