Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XNK THỦY SẢN CADOVIMEX II
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XNK THỦY SẢN CADOVIMEX II
Cadovimex II
Lô III – 8 Khu C mở rộng, KCN Sa đéc, T.Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hội viên Chính thức
84 277 3762172
84 277 3763354
cadovimex2@cadovimex2.com.vn
www.cadovimex2.com.vn
DL 483
HACCP, ISO 9001:2008, BRC, IFS, HALAL
Cá tra đông lạnh