SEAPRIEXCO No4: Năm 2018 tăng xuất khẩu sang Mỹ, giảm xuất khẩu sang Châu Á

(vasep.com.vn) Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (SEAPRIEXCO No4 - Mã CK: TS4) đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

Theo báo cáo, năm 2018, tổng doanh thu của SEAPRIEXCO No4 đạt 1.572 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 13,67 tỷ đồng. Tổng sản lượng chế biến đạt gần 24,6 nghìn tấn; sản lượng XK đạt hơn 29,7 nghìn tấn với giá trị XK đạt 65,61 triệu USD.

Mỹ là thị trường XK lớn nhất của SEAPRIEXCO No4 trong năm 2017, chiếm 75,22% tổng XK. Trong năm vừa qua, công ty đã XK rất mạnh sang thị trường Mỹ, tiếp tới là thị trường Châu Á, chiếm 17,48%, thị trường Châu Âu chiếm 4,14% và các thị trường khác.

Năm 2019, SEAPRIEXCO No4 đưa ra kế hoạch tăng 10% về tổng doanh thu, đạt mức 1.800 tỷ đồng, sản lượng chế biến cũng tăng 10% lên khoảng 27 nghìn tấn, sản lượng XK cũng tăng 10% lên trên 32,76 nghìn tấn. Giá trị XK đạt 77 triệu USD, tăng 5% so với năm 2018 và lợi nhuận trước thuế đạt 16 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2018.

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục