Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH HẢI VƯƠNG
CÔNG TY TNHH HẢI VƯƠNG
HAVUCO
Lô B13-B14, Đường số 1, KCN Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hoà
KHÁNH HÒA
Chế biến, xuất khẩu
84 258 3743333
84 258 3743336
info@haivuong.com/sales@haivuong.com
www.haivuong.com
DL 318, 314, 620, TS 245
HACCP, BRC, GMP, SSOP, USDC, IFS, Laboratory ISO 17025 - 2005 Cert
Cá ngừ, cá biển đông lạnh