Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM
B23/63 ấp 2 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HV CHÍNH THỨC
84 28 37608215
84 28 37608213
seaspimex@hcm.vnn.vn; info@seaspimex.vnn.vn
www.seaspimex.com.vn
DL 02, HK 148, DH 137
HACCP, BRC
Thủy sản đông lạnh (Tôm càng, đùi ếch, bạch tuộc, cồi điệp, ghẹ), mực khô, đồ hộp, sản phẩm giá trị gia tăng