Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Hệ Thống Thiết Bị UMW (Việt Nam)
Công ty TNHH Hệ Thống Thiết Bị UMW (Việt Nam)
UMW-VIETNAM
Số 12A, Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Tỉnh Bình Dương
Thương mại, Dịch vụ
+84 274 3743500
+84 274 3743888
chien.dd@umw-esvn.com; tam.tm@umw-esvn.com
umwvietnam.com
cung cấp thiết bị công nghiệp: Toyata forklift, Toyota Reach truck, BT Reach truck, BT mini mover, Raymond Reach truck