Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Hệ Thống Thiết Bị UMW (Việt Nam)
Công ty TNHH Hệ Thống Thiết Bị UMW (Việt Nam)
UMW
Số 12A, Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Tỉnh Bình Dương
TM, DV
+84 274 3743500
+84 274 3743888
chien.dd@umw-esvn.com; tam.tm@umw-esvn.com
umwvietnam.com
cung cấp thiết bị công nghiệp: Toyata forklift, Toyota Reach truck, BT Reach truck, BT mini mover, Raymond Reach truck