Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
SEAPRIMEXCO
8 Cao Thắng, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
CÀ MAU
CB, XK
84 290 3831615/ 3831230
84 290 3831861
minhhong@seaprimexco.com; bnkhanh@seaprimexco.com; info@seaprimexco.com; bvhchuong@seaprimexco.com;
www.seaprimexco.com
DL 118, DL 196, DL 231, DL 375
HACCP, GMP Codex, ISO 9001:2018, ISO 22000:2015, BRC, HALAL, BAP, ASC/CoC, SMETA
Black Tiger Shrimp and Vannamei (HOSO, HLSO, R.PD, R.PDTO, C.PD, C.PDTO), Nobashi, Raw Butterfly, Raw Sushi, Cooked Sushi Ebi, Raw Skewer …, Breaded products ( HOSO , Torpedo , Raw Ebi fry, burger, patties … ), Marinated products & Ring CPTO shrimp, Surimi ( ITOYORI - Threadfin Bream, HAMO - Conger eel , TACHIUO - Haitail Fish, ESO – Lizard Fish, Mixed Surimi )