CAMIMEX: Kế hoạch xuất khẩu 8.400 tấn tôm với kim ngạch trên 113 triệu USD năm 2019

(vasep.com.vn) Tại Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần CAMIMEX GROUP (CAMIMEX - Mã CK: CMX) đã tạm thời thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Năm 2018, tổng kim ngạch XK của CAMIMEX đạt 43,8 triệu USD, khối lượng sản xuất đạt trên 4.430 tấn. Tổng doanh thu thuần đạt trên 1.062 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2019, CAMIMEX nâng sản lượng sản xuất đạt 8.400 tấn tôm thành phẩm với tổng giá trị XK đạt 113,19 triệu USD; tổng doanh thu thuần đạt trên 2.637 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 214,16 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 198,7 tỷ đồng.

Năm 2019, CAMIMEX cấu trúc lại công ty con - Công ty CP CAMIMEX để thành công ty đại chúng và niêm yết trên UPCOM; tìm kiếm nhà đầu tư cho công ty con để tăng cường tiềm lực tài chính cũng như quy mô hoạt động kinh doanh.

Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp tự động hóa máy móc thiết bị, nhà xưởng tại các xí nghiệp nâng cao năng lực sản xuất đặc biệt là sản xuất mặt hàng GTGT; duy trì và phát triển tôm sạch chất lượng cao, tôm sinh thái, xây dựng nền tảng ổn định, bền vững; tiếp tục hoàn tất đầu tư xây dựng hoàn thiện Xí nghiệp 2, Xí nghiệp 4. Dự kiến cuối quý 2/2019 sẽ hoàn thiện đầu tư nâng cấp này...

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục