Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vina Cert
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vina Cert
VINACERT., JSC
Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
Hà Nội
Chứng nhận, giám định, kiểm tra, thử nghiệm
84 24 36341933
84 24 36341137
director@vinacert.vn; hn_office@vinacert.vn; assistant2@vinacert.vn; vietthang@vinacert.vn
vinacert.vn
ISO/IEC 17021-1:2015; ISO/IEC TS 17021-3:2013; ISO/IEC 17065:2012; ISO/TS 22003:2013 cho hoạt động chứng nhận.
- Dịch vụ đánh giá, Chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý trong lĩnh vực quản lý và môi trường phù hợp tiêu chuẩn- Giám định chất lượng công trình (chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép)- Giám định hàng hóa: Giám định về số lượng, chất lượng, bao bì, giá trị hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, tổn thất, độ an toàn,tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ và phương pháp cung ứng dịch vụ và các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng; giám định theo yeu cầu của cơ quan Nhà nước (Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)