Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TOÀN HƯNG
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TOÀN HƯNG
TOAN HUNG CHEMICAL Co.,Ltd
Phòng 4C - International Plaza, 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Dịch vụ
84 28 62915505/6
84 28 6291 5507
info@toanhungco.com
www.toanhungco.com
Phụ gia hóa chất thủy sản: 1) Non Phosphate dùng cho tôm, cá như MTR-79, MTR-79 New, N-FOS; 2) Mixed Phosphate như MTR-80P, MC-SP; 3) Non Phosphate không E500 như Chiano (cho cá), TCM-505 (cho tôm); 3) Non Phosphate dùng cho mực, bạch tuộc như TCM-303