Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty cổ phần Chế biến Thủy hải sản Kỳ Lân
Công ty cổ phần Chế biến Thủy hải sản Kỳ Lân
KY LAN SEAFOOD JSC
Lô A12 Khu A, Khu chế biến thủy sản nam cảng cá Phan Thiết, phường Lạc Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận
TỈNH BÌNH THUẬN
CB, XK
84 252 3816 414/3818 078
84 252 3818 508
admin-kl@kylan.com.vn; sales-kl@kylan.com.vn; account-kl@kylan.com.vn
DH774
HACCP, BRC, HALAL, KOSHER
Cá thu, cá trích, cá ngừ đóng hộp/ đóng túi