Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TRUNG SƠN
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TRUNG SƠN
TRUNG SON CORP
42 Phan Liêm, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Chế biến, Xuất khẩu
+84 28 38298114/ 38226012
+84 28 38298728
Trieuluat.tstt@trungson.com.vn; ketoancty@trungson.com.vn; Trieuluat.tstt@trungson.com.vn;
www.trungson.com.vn
DL 167, DL 494
ISO 9001: 2000, ISO 17025:2005, HACCP, SSOP, GMP
Tôm, mực, bạch tuộc, cá hồi, đồ hộp, thủy sản khô