Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NGHỆ AN II
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NGHỆ AN II
NGHE AN II SEAPRODEXIM ., JSC
Khối 11, thị trấn Cầu Giáp, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
NGHỆ AN
CB, XK
84 238 3864565/3864227
84 238 3643313
phandinhhung88@gmail.com
DL 247
HACCP
Tôm, cá, mực đông lạnh các loại, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, ca nước ngọt, hàng khô