Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Liên doanh Vận tải Việt Nhật
Công ty Liên doanh Vận tải Việt Nhật
KONOIKE VINA
18A Lưu Trọng Lư, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Kinh doanh kho bãi, Dịch vụ vận tải, giao nhận XNK
84 28 38722846
84 28 38723885
admin@konoikevina.com
www.konoikevina.com
ISO 9001: 2000
Đóng gói, vận chuyển, làm các thủ tục hải quan đối với tất cả các loại hàng hóa XNK.