Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH EMERGENT COLD VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH EMERGENT COLD VIỆT NAM
EMERGENT COLD VIETNAM LTD
18 Đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Thị xã Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
BÌNH DƯƠNG
Dịch vụ
84 274 3790015
84 274 3742375
ngoan.lethithu@emergentcold.vn/bd@emergentcold.vn
www.emergentcold.com
ISO 9001-2008; OHSAS 18001-2007, QCVN-02-09:2009/BNNPTNT
Cho thuê Kho lạnh