Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ
MINH PHU SEAFOOD CORP
KCN Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
CÀ MAU
HV CHÍNH THỨC
84 290-383-9391
84 290 3668795
minhphu@minhphu.com.vn; contact@minhphu.com
www.minhphu.com
DL 145, DL 734, DL 321
HACCP, ISO 22000:2005, BRC, GlobalGAP, IFS, BAP, ASC, HALAL, EU Organic.
Tôm sú, tôm thẻ chân trắng (tôm đông lạnh, tôm GTGT)