Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long
Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long
CUU LONG SEAPRO
36 Bạch Đằng, Phường 4, Tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh
Tôm đông lạnh và các mặt hàng giá trị gia tăng từ tôm đông lạnh
84 294 3852321
84 294 3852078
phamho@cuulongseapro.vn; tttan@cuulongseapro.vn; cuulongseapro@hcm.fpt.vn
www.cuulongseapro.vn
DL 31, DL 326
HACCP, BRC, BAP, IFS, ASC, BSCI, ICS, GLOBAL GAP, OCEAN WISE
"Tôm đông lạnh và các mặt hàng giá trị gia tăng từ tôm đông lạnh "