Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Thực phẩm FAMISEA
Công ty Cổ phần Thực phẩm FAMISEA
FAMISEA FOOD JSC
Lô MM2, MM3-1, Đường số 4, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Long An
CB, XK
+84 272 3774304
+84 272 3774322
nhungnguyen@famisea.com; toanvan@famisea.com
DL 837
HACCP, ISO 9001:2015, 22000:2005
Hàng đông lạnh: Cá biển, surimi, thực phẩm phối chế, các saba fillet, cá hồi…