Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Công nghệ Tiêu chuẩn Sinh học Vĩnh Thịnh
Công ty Cổ phần Công nghệ Tiêu chuẩn Sinh học Vĩnh Thịnh
VINHTHINH BIOSTADT JSC
Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, p. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nhập khẩu
84 28 37542464
84 28 37542466
cung@vinhthinhbiostadt.com; admin@vinhthinhbiostadt.com; contact@vinhthinhbiostadt.com; t.kieu@vinht
www.vinhthinhbiostadt.com
ISO 9001:2008
Chế phẩm sinh học, SP cải thiện môi trường, Hóa chất, dinh dưỡng bổ sung, phân bón, thuốc BVTV