Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty cổ phần thủy sản Tâm Phương Nam
Công ty cổ phần thủy sản Tâm Phương Nam
TPN SEAFOOD
Lô 16A9-1, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Tp.Cần Thơ
CẦN THƠ
CB, XK, TM
84 292.6.251.416
84 292 6251417
httam@tpfishtech.com; info@tpnseafood.com; ngtkphan@gmail.com
www.tpnseafood.com
DL 179
HACCP, HALAL
Cá biển đông lạnh: Chả cá mối (ESO), chả cá xô, chả cá đổng (Itoyori), chả cá chuồn, các loại cá biển đông lạnh