Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Biển Việt
Công ty TNHH Biển Việt
VINASEA
259 Thống Nhất, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa
Thương mại
+ 84 258 347 1179
+84 258 356 2912
vinasea@vinasea.com; vattuthuysan@vinasea.com; marketing2@vinasea.com; hai@vinasea.com
www.vinasea.com/ www.vinasea.vn
ISO 9001-2015, HACCP
Hải sản xuất khẩu: Mực nang Sushi, Mực ống cắt sợi, Mực ống Sushi, Mực lá Sashimi, Tôm tẩm bột, Tôm Nobashi, Bạch Tuộc luộc cắt, bạch tuộc tẩm bột; Cung cấp vật tư: Báo hộ lao động, thùng nhựa bảo quản lạnh, trang thiết bị HACCP, các giải pháp vệ sinh cho xí nghiệp chế biến thúy sản & thực phẩm