Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN AN GIANG
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN AN GIANG
AGIFISH
1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang
AN GIANG
Chế biến, Xuất khẩu, Dịch vụ, Thương mại
84 296 3852368
84 296 3852202
agifish.co@agifish.com.vn
www.agifish.com.vn
DL 07, DL 08, DL 09 và DL 360
HACCP, BAP, BRC, VILAS 17025, HALAL, ASC
Cá Tra, Basa đông lạnh