Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Gò Đàng
Công ty Cổ phần Gò Đàng
GODACO
Lô 45, KCN Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang
TIỀN GIANG
CB, XK
84 273 854525
84 273 854528
godang@godaco.vn; johnnguyen@godaco.com.vn
www.godaco-seafood.com.vn
DL 354, DL380, DL 746
HACCP, BRC, IFS, HALAL, ISO 9001: 2008, ASC
Cá tra, nghêu đông lạnh, hàng GTGT