Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Thực Phẩm Mãi Tín
Công ty TNHH Thực Phẩm Mãi Tín
EVERTRUST FOODS CO., LTD (ETF)
17 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, tp. Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa
Chế biến, xuất khẩu
84 258 3952 639
84 258 3951 076
Kkimura@etf-vn.com; hoanguyenfm@etf-vn.com; hoamy@etf-vn.com
www.etf-vn.com
DL243
HACCP, BRC, MSC, ASC, FIP
Cá hồi, cá ngừ đại dương