Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM
VINA CLEANFOOD
Lô F Khu Công nghiệp An Nghiệp, Huyện Châu Thành,Tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG
CB, XK, NT
84 299 3616678
84 299 3628456
phuc@cleanfood.com.vn; nhan@cleanfood.com.vn; hongngoc@cleanfood.com.vn
www.cleanfood.com.vn
DL 707, DL 850
BAP, BRC, HACCP, ASC. BSCI, ISO 17025
Tôm đông lạnh, tôm GTGT ( sushi, Tempura, Breaded, Marinate)