Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH THỦY SẢN ĐẠI ĐẠI THÀNH
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN ĐẠI ĐẠI THÀNH
DATACO
Ấp Đông Hòa, X.Song Thuận, H.Châu Thành, T.Tiền Giang
Tiền Giang
Hội viên Chính thức
84 273 3619468
84 273 3619678
info@daidaithanh.com/hueta@daidaithanh.com/vinhlt@daidaithanh.com
www.daidaithanh.com
DL 739
HACCP, ISO22000, IFS, GlobalGAP, …
Pangasius: fillet, nguyên con; Dầu cá pangasius; Bột cá pangasius.