Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN THỦY SẢN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN THỦY SẢN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BASEASERCO
21 Lê Lợi, Phường 4, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
HV LIÊN KẾT
84 254 3839359
84 254 3832526
haucanthuysanbrvt@gmail.com; lsbqb@yahoo.com.vn
Sản xuất và tiêu thụ nước đá, Đống sửa tàu thuyền, Dịch vụ cảng thủy sản...