Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN THỦY SẢN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN THỦY SẢN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BASEASERCO
Số 21 đường Lê Lợi, Phường 4, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
HV CHÍNH THỨC
84 254 3839359
84 254 3832526
haucanthuysanbrvt@gmail.com
Sản xuất và tiêu thụ nước đá, Đống sửa tàu thuyền, Dịch vụ cảng thủy sản...