Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP THỦY SẢN SÔNG TIỀN
CÔNG TY CP THỦY SẢN SÔNG TIỀN
SOTICO
Ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
TIỀN GIANG
HV CHÍNH THỨC
84 273 3853243
84 273 3853244
anh.nguyen@sotico.com.vn/info@sotico.com.vn
www.sotico.com.vn
DL 127
HACCP
Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, tôm càng, mực, bach tuộc, cá nước ngọt, cá Tra đông lạnh