Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty CP Cá Ngừ Hạ Long
Công ty CP Cá Ngừ Hạ Long
HALONG TUNA
61 Giáp Hải, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Đà Nẵng
Chế biến và xuất khẩu thủy sản
0909 939139
halongtuna@gmail.com
TS980
HCCAP, HALAL, IFS, KOSHER