Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
HUNGCA Co.,Ltd
KCN Thanh Bình, đường Quốc lộ 30, Q. Thanh Bình, T. Đồng Tháp
ĐỒNG THÁP
HV CHÍNH THỨC
+84 862646888
+84 862646999
annt@hungca.com , tramctb@hungca.com;
www.hungca.com
DL 126
ISO 2000:2005, BRC, HACCP, IFS, GLOBAL GAP, ASC, HALAL
Cá Tra, Basa: fillet (còn da/bỏ da), nguyên con, steak, cá xẻ bướm, da cá,… (Fillet skin on/skinless, HGT, whole round, steak, Butterfly, skin,…