Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK HOÀNG LAI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK HOÀNG LAI
HOANG LAI TRADING
11 Tỉnh Lộ 826, Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
LONG AN
Dịch vụ
84 272 3735167
84 272 3735166
hoanglaico@hcm.vnn.vn; Hoang.van@hoanglaico.com
www.hoanglaico.com
HACCP, ISO 9001:2008
Dịch vụ Cho thuê kho lạnh, cấp đông