Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH MTV Thực phẩm Đông lạnh Việt - Imei
Công ty TNHH MTV Thực phẩm Đông lạnh Việt - Imei
VIET I-MEI
281 Quốc lộ 1A, Ấp Nhàn Dân B, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu
Bạc Liêu
HV LIÊN KẾT
84 291 3853176 (+84) 781.3.853.176/18
84 291 3853175
vietimei@viet-imei.com; factory@viet-imei.com
www.viet-imei.com
DL 349
BRC, BAP, HACCP, GMP
Tôm đông lạnh