Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CẦN THƠ
CASEAMEX
Lô 2-12, KCN Trà Nóc II, Quận Ô Môn,Tp. Cần Thơ
CẦN THƠ
CB, XK, NT
84 292 3744 619
sales@caseamex.com; khanh.vuong@caseamex.com; triet.nguyen@caseamex.com; duc.vo@caseamex.com
http://www.caseamex.com/
DL 369
ASC, BAP, HALAL, BRC, IFS, SA 8000
Các sản phẩm cá tra, ba sa đông lạnh, các sản phẩm GTGT cá tra, ba sa, cá trê và hải sản khác